Chodzeń Piaseczno - Toyota po gwarancji? Sprawdź ofertę Serwisu Dobrych Cen
 1. Serwis i akcesoria
 2. Kalkulator serwisu dobrych cen

Toyota po gwarancji?
Sprawdź ofertę Serwisu Dobrych Cen

Skontaktuj się bezpośrednio z wybraną stacją dilerską lub skorzystaj z naszego kalkulatora i wybierz usługę dla Twojego modelu Toyoty w rozsądnej cenie.

Wybierz dilera

Użyj mojej obecnej lokalizacji

   Wybierz usługę

   Wybierasz usługi dla modelu w stacji dilerskiej

     Suma

     * Cena ustalana indywidualnie z Klientem.

     Uzupełnij swoje dane

     Pozostawiasz nam swoje dane osobowe poprzez formularz stanowiący prośbę o kontakt w celu poznania oferty serwisowej Toyoty. Dzięki temu wybrany przez Ciebie Diler będzie mógł skontaktować się z Tobą telefonicznie lub mailowo.
     Pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wybrany przez Ciebie Diler mógł się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na pytania na temat oferty serwisowej. W związku z powyższą prośbą o kontakt i przekazaniem nam swoich danych informujemy, że administratorami Twoich danych osobowych są Toyota Central Europe Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE).

     ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM

     Kto i jak przetwarza Twoje dane?

     (Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

     Informujemy, iż:

     1. Administrator danych, cele i podstawy prawne przetwarzania:
      Administratorem Twoich danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie są Toyota Central Europe Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TCE) oraz wybrany Autoryzowany Diler Toyoty – aktualizowane listy adresowe oraz dane kontaktowe są na stronie www.toyota.pl
      W zależności od wskazanej podstawy i celu przetwarzania administratorami są:.
      1. DILER przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
       • w celu podjęcia działań, w tym umówienia i realizacji usługi jazdy testowej (szczegółowe dane Dilera widnieją na formularzu, linku odsyłającym do strony albo zostaną Tobie przekazane po skontaktowaniu się) na podstawie Twojego zainteresowania ofertą na stronie internetowej TCE i Dilera oraz w razie zawarcia umowy na taką usługę w celu jej wykonania (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
       • w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Dilera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (np. zapłata mandatu);
      2. TCE przetwarza Twoje osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:
       • w celach analitycznych tj. w celu lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota i Lexus, ogólnej optymalizacji produktów Toyota i Lexus, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota i Lexus, analizy finansowej TCE oraz sieci dilerskiej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
       • w celu badań w zakresie wykonanych przez Dilerów umów i usług w tym posprzedażnych, które odbywają się w związku z działaniem sieci dilerskiej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
       • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     2. Odbiorcy danych: odbiorcą Twoich danych osobowych będą Autoryzowani Dilerzy Toyoty w Polsce (Dilerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, call center, spółki z grupy TOYOTA;
     3. Kontakt: W TCE można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych pod adresem e-mail: klient@toyota.pl
     4. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przechowywane są:
      1. dane osobowe przetwarzane w celu umówienia usługi jazdy testowej przez okres do 6 miesięcy;
      2. dane osobowe przetwarzane w razie odbycia usługi jazdy testowej będziemy przechowywać przez czas w jakim mogą ujawnić się roszczenia związane z usługą np. mandatem;
      3. w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
     5. Pouczenie o prawach: posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania;
     6. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
     7. Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
     8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.

      

     Dziękujemy za kontakt!

     Wybrana stacja dilerska wkrótce się z Tobą skontaktuje, aby potwierdzić wysłanie zapytania.